PRIVACYVERKLARING

Suppenreeuwijk.nl, gevestigd aan de Edisonstraat 11 te Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Suppenreeuwijk.nl
Edisonstraat 11
2811 EM Reeuwijk
Tel: 0182-304600

De functionaris gegevensbescherming van suppenreeuwijk.nl is te bereiken via: info@suppenreeuwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
suppenreeuwijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstelling te bereiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (geboortedatum, geboorteplaats en geslacht)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP-adres
– Social ID
– Contactgeschiedenis
– Overige persoonsgegeven die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie en dienstverlening;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@suppenreeuwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welke doeleinden en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken
suppenreeuwijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
– U kunt zich bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven , reclamefolders of aanbiedingen. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in ieder mail daarvoor weer uitschrijven. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Voor het beveiligen en optimaliseren van onze website
– Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op onze website om te analyseren welke informatie het meest wordt gelezen en om te beoordelen of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Optioneel: Wij verwerken geslacht om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer. Foto’s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Vanzelfsprekend worden foto’s alleen gebruikt met toestemming en worden die niet voor andere doeleinden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming
suppenreeuwijk.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van suppenreeuwijk.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
suppenreeuwijk.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd doormiddel van een contactformulier zullen wij u gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact vernietigen. Bent u klant geworden bij suppenreeuwijk.nl dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor een duur van 7 jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Suppenreeuwijk.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen alleen gegevens aan derden verstrekken wanneer wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen. suppenreeuwijk.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
suppenreeuwijk.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone suppenreeuwijk.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door suppenreeuwijk.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@suppenreeuwijk.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
suppenreeuwijk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@suppenreeuwijk.nl.

Google Analytics
suppenreeuwijk.nl maakt gebruikt van geplaatste Cookies van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookies worden gebruikt voor de dienst ‘Google Analytics’

Google Analytics wordt door ons gebruikt om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website van suppenreeuwijk.nl gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij verwerken anonieme statistieken over de bezoeken aan onze website. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Whatsapp!